Logo

Perspektywa 2021-2027 - udział organizacji w planowaniu i wdrażaniu

Date

Wednesday, January 20, 2021

Time

07:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

W ramach nowej perspektywy unijnego dofinansowania nasz kraj otrzyma w formie bezzwrotnej pomocy ok. 124 mld euro (w tym fundusz odbudowy).


Zanim jednak zaczniemy z nich korzystać, niezbędne jest zaplanowanie obszarów i zasad wsparcia. Zarówno na poziomie krajowym, jak i w poszczególnych województwach. Unijny Kodeks partnerstwa z 2014 roku mówi m.in. o współudziale partnerów z sektora pozarządowego w procesie przygotowania i wdrażania programów operacyjnych.


Chcemy wspólnie z Wami zastanowić się nad doświadczeniami w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu funduszy unijnych oraz do podjęcia próby stworzenia rekomendacji, które umożliwią szerszy udział organizacji w tych procesach w naszym regionie.


Zaproszenie na spotkanie kierujemy do przedstawicielek i przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji, w szczególności do członkiń i członków komitetów monitorujących, zespołów doradczych i konsultacyjnych (np. rad działalności pożytku publicznego) oraz organizacji członkowskich federacji i porozumień III sektora.